Sales program 2016

Učím IT prodávat.

Firemní IT je strategicky vytvářená podpora hlavních firemních aktivit, z nichž obchod je jednou z nejdůležitějších.
Dobře využité IT v obchodě zvyšuje výkon obchodníků, kteří s ním dosahují lepších prodejních výsledků s vynaložením menšího množství energie.

V rámci sales programu 2016 spolu

vyjasníme obchodní model
zavedeme strategii získávání obchodních kontaktů
nastavíme obchodní trychtýř
urychlíme uzavírání obchodu
poskytneme obchodníkům i vedení reporty výkonu
umožníme žádoucí úroveň spolupráce obchodníků
propojíme lépe obchod s realizací
podpoříme opakovaný a doplňkový prodej
zautomatizujeme vyúčtování a upomínání

Kolik vás to bude stát ?

Mnohem méně, než kolik Vám to přinese.

Hodinově

Veškerou práci účtuji hodinově. Jen případné produkty mají svojí pevnou cenu. Produkt je něco, co jsem již vyřešil, zabalíčkoval a dokážu nabídnout ještě levněji.

Seznam vykonaných činností dostanete v přehledném výkazu práce vždy s fakturou.

Hodinová sazba se odvíjí od sjednaného fakturačního stropu a může být už 800Kč.

Strop

Nemějte obavy, že se spolu do něčeho pustíme a najednou Vám přijde nesmyslná faktura.

Před začátkem spolupráce si domluvíme maximální měsíční částku, kterou Vám budu moci vyfakturovat.

Abych nebrzdil Váš rozvoj, tak s Vaším svolením a bude-li to možné, práci nad rámec udělám, ale vyúčtuji v dalším období, čímž získáte další náskok před konkurencí.

Služba je vhodná pro malé až střední firmy, které si ještě nemohou nebo nechtějí dovolit vlastního interního šéfa IT. Zároveň ale již mají nebo by měli mít popsanou značnou část procesů, které má smysl automatizovat.  Tím může daná firma ušetřit čas většímu počtu zaměstnanců nebo, což je dnes mnohdy důležitější, zkrátit dobu vyřizování klíčových požadavků. „Žádná" cena za takováto trvalá zlepšení není vysoká.